Ik kom zelden mensen tegen die dezelfde denkwijze en visie hebben over ‘het leven’ als ik. Vandaag was ik dus blij verrast toen ik weer met iemand in gesprek raakte die dezelfde visie deelde.

Zo hadden we het onder andere over, dat het opvallend is dat medewerkers over het algemeen het zichzelf zo moeilijk maken.

Waarom is dat eigenlijk? Men klaagt liever elke dag over dezelfde ‘zaken’ waar ze tegenaan lopen en over de teammanager, in plaats van echt eens een keer naar voren te treden en zichzelf neerzetten voor hetgeen zij staan en dus opkomen voor de veranderingen die zij graag zouden willen zien binnen het team of op een afdeling.

Het is fijn dat collega’s het met elkaar kunnen vinden en het eens zijn over hetgeen wat er allemaal niet goed gaat binnen de organisatie. Maar wat wordt daar eigenlijk mee bereikt? Helemaal niets. Ze blijven in feite gewoon vast zitten in een vicieuze cirkel er veranderd verder dus niets.

Als team ergens voor gaan staat geeft o.a. daadkracht aan en teamspirit.

Het is aan een leidinggevende om een team op correcte wijze weten te faciliteren bij het uitvoeren van de werkzaamheden en het is aan een team om kenbaar te maken waar er tegenaan wordt gelopen om de dagelijkse werkzaamheden überhaupt te kunnen uitvoeren.

Er zou sprake moeten zijn van een wisselwerking waarbij een leidinggevende en een team zij aan zij op 1 lijn komen te zien ipv recht tegenover elkaar. Kernwoorden als transparantie, communicatie en begrip zouden een grote rol moeten spelen om überhaupt al in beweging te komen richting de nodige en gewenste veranderingen.

Je zal het vast wel herkennen, op de afdeling is er een grote behoefte aan structuur. Denk aan procesbeschrijvingen en werkafspraken. De behoefte daaraan is sterk aanwezig en toch lijkt het allemaal zo moeilijk op gang te komen. Waarom? Is het nu echt zo moeilijk?

“Er is geen tijd voor”. “Daar is niet voldoende mankracht voor”. “Het past niet in het financiële kostenplaatje”. Wordt er uit verschillende hoeken geroepen.

Ondertussen wordt er wel verwacht, dat de werkzaamheden binnen een bepaalde tijdskader wordt afgerond en het liefst met de interne medewerkers die er zitten en het moet vooral niet buiten het budget vallen.

Oké en misschien zou het ook best haalbaar zijn met het gewenste x aantal fte’s. Maar dan zal je toch echt als organisatie moet zorgen voor een stabiele basis en dus structuur en werkafspraken. En dan niet om er vervolgens alsnog van af te wijken. Nee, gewoon onder het motto: zo gaan we het doen en niet anders (punt).

Structuur, werkafspraken en etc brengt rust op de afdeling en binnen teams en het zorgt voor minder (extra) werk boven de reguliere werkzaamheden.

Misschien breng ik het niet zo leuk, maar het is wel de waarheid!