DE NIEUWE LEIDER

Leiderschap vs leidinggeven

Leiderschap en leidinggeven zijn twee verschillende dingen: leiderschap is kwaliteit. Leidinggeven is wat je doet en leiderschap is wie je bent. Leiderschap zijn karaktereigenschappen die je bezit en in ieder geval bereidt bent te (her)ontwikkelen, naar voren te schuiven en in te zetten. Leiderschap beheersen en uitvoeren vanuit passie, hart en ziel maakt een leider: ‘De nieuw leider, een leider van de 21e eeuw’.

Een leider van de 21e eeuw voldoet aan de wensen van de maatschappij en organisaties, waar in deze tijd behoefte aan is. De nieuwe leider van de 21e eeuw weet zijn medewerkers te passioneren, motiveren en inspireren. De nieuwe leider durft te ondersteunen en te werken vanuit het hart en ziel en een voorbeeld te zijn voor anderen om ‘bewust’ te leven en het beste uit zichzelf te halen.

De maatschappij heeft behoefte aan inspiratie en ondersteuning van een gepassioneerde leider, een leider die zich kenmerkt door mensen te gidsen naar een nieuw en gewenst resultaat. De nieuwe leider doet dat door zelf zoveel mogelijk vanuit passie en hoger-bewustzijn te leven en te werken. De nieuwe leider brengt passie binnen teams en organisaties terug, omdat het in essentie de kern is van alles.

“Iedere ondernemer, politicus, directeur, manager, leidinggevende, coach, trainer, therapeut, psycholoog, onderwijzer, opvoeder, counselor, enzovoort, kan opstaan als nieuwe leider. Voor hen heb ik de volgende boodschap: 

Je hebt een wezenlijke rol te vervullen. Een rol waarbij je anderen ondersteunt om te leven en te werken vanuit “Hart en Ziel”. Wees je bewust van de noodzaak die er is en het verschil dat jij daarin kunt maken! Maak ruimte en stap zelf in de ervaring van Passie, om deze daarna blijvend te verdiepen. Vind gelijkgestemden, want die zijn er! Creëer een bundeling van krachten en versterk elkaar. Sta zo op als een “wakkere” geleider en zet je in voor een mooiere wereld, die duurzaam kan voortbestaan. Een wereld waarin mensen, volop vanuit “Hart en Ziel” kunnen leven!”. (citaat uit het boek Leiderschap van de 21e eeuw van Martin Raaijmakers)

Ja, ik wil een kennismakingsgesprek
Recensies
Laat je inspireren